فرايند نوآوري در يک سازمان غذايي
تاریخ انتشار:99/09/26

فرايند نوآوري در يک سازمان غذايي

نوآوري يا فرآيند خلاقانه چهار فاز يا مرحله دارد:
 

فاز اول: گرد آوري دانش و اطلاعات

فاز دوم: فرآيند پرورش افراد خلاق

فاز سوم: تجربه ايده

فاز چهارم: ارزيابي و پياده سازي

 

 

فاز اول: گرد آوري دانش و اطلاعات

 
⭕️خواندن در زمينه هاي گوناگون
 
⭕️ملحق شدن به گروه ها و اتحاديه هاي حرفه اي
 
⭕️حضور در همايش ها و سمينارهاي حرفه اي
 
⭕️سفر به اماكن جديد
 
⭕️صحبت با هر كس درباره موضوع مورد نظر
 
⭕️از نظر گذراندن مجلات، روزنامه ها، ژورنال ها براي مقالاتي مرتبط با موضوع
 

 ⭕️پي ريزي يك كتابخانه عمومي براي رجوع به آن در آينده
⭕️حمل يك دفترچه كوچك و ثبت اطلاعات مفيد

⭕️صرف وقت براي اقناع كنجكاو يهاي طبيعي 
 

 

 

فاز دوم: فرآيند پرورش افراد خلاق

 
اين فرآيند زماني رخ مي دهد كه ضمير ناخودآگاه را صرف تأمل برروي مقادير متنابهي از اطلاعات كنيد . فرآيند پرورش غالباً زماني رخمي دهد كه شما درگير فعاليت هايي كاملاً نامرتبط با موضوع يا مسئله هستيد. برخي از مفيدترين مراحل در القاي پرورش عبارتنداز:
 
 
⭕️اشتغال به كاري روتين و بي نياز از فعاليت ذهني
 
⭕️تمرين منظم
 
⭕️بازي ورزش، فكري، معما
 
⭕️انديشيدن به پروژه يا مسئله پيش از خواب

 

⭕️تمركز اعصاب و خود هپينوتيزم
 
⭕️لميدن و آسودن در فواصل منظم
 

فاز سوم: تجربه ايده

 
اين فاز از فرآيند خلاقانه غالباً از همه چيز مهيج تر است . در اين زمان ايده ها يا راهكارهايي كه شما در جستجوي آن هستيد كشف مي شود . اين فاز كه گاه فاكتويوركا  ناميده مي شود، همان فازي است كه افراد  عادي به غلط آن را تنها مؤلفه خلاقيت مي شمرند.
 

فاز چهارم: ارزيابي و پياده سازي

برخي از مهم ترين پيشنهادها براي اجراي اين فاز عبارتند از:

 

 

 

 

⭕️افزايش پردازش با ورزش، رژيم غذايي و استراحت مناسب
 
⭕️آموختن مباحث مربوط به فرآيند طرح ريزي تجارت
 
⭕️آزمودن ايده ها با افراد مطلع
 
⭕️توجه به ايده ها و احساسات هوشمندانه
 
⭕️آموختن مباحث مربوط به فروش محصولات

⭕️فراگيري مطالب در خصوص سياس تگذاري هاي سازماني 
 
⭕️اندرز گرفتن از ديگران

⭕️نگاه كردن به مشكلات به مثابه نو عي مبارزه به هنگام پياده سازيايده ها. 
 

ويژگي هاي افراد خلاق و نوآور

 

 افراد خلاقي كه مي توانند تفكرات خود را به #نوآوري تبديل كنند، از مشخصات زير برخوردارند:
⭕️فصاحت در بيان مفاهيم 
 
⭕️توانايي توليد سريع ايده هاي فراوان 
 
⭕️توانايي شاخص شدن در ميان ديگران و كمي با بقيه متفاوت بودن
 
⭕️علاقه به مواجهه با مسائل و مشكلات
 
⭕️پشتكار در تعقيب مشكلات تا هر جا كه پيش روند
 
⭕️تأمل در تصميم گيري و عدم اظهار نظر سريع  
 
⭕️اشتياق به صرف زمان در تحليل و كشف اطلاعات

 

 

 

دلايل عمده شكست نوآوري

 
⭕️عدم خلق فرهنگي كه نوآوري را پشتيباني كند.
 
⭕️عدم ايجاد مالكيت در سازمان.
 
⭕️نداشتن فرآيندي كه توسط همه قابل درك باشد.
 
⭕️عدم تخصيص منابع به فرآيند.
 
⭕️عدم تطابق بين پروژ ه ها و استراتژي سازمان.
 
⭕️عدم صرف زمان كافي جهت برنامه ريزي.
 
⭕️عدم تعريف تنوع كافي در نوآوري.
 
⭕️عدم آموزش و هدايت تيم نوآوري.
 
⭕️نداشتن ابزار و معيارهايي براي اندازه گيري پيشرفت.
 
⭕️نداشتن يك سيستم مديريت ايده
 

 
کلمات کلیدی نوآوری
نظرات کاربران

برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.