چند درصد از ايده هايي که در آزمايشگاه هاي صنايع غذايي پرورش مي يابد به بازار راه پيدا مي کند؟
تاریخ انتشار:99/09/26

چند درصد از ايده هايي که در آزمايشگاه هاي صنايع غذايي پرورش مي يابد به بازار راه پيدا مي کند؟

 

 • آيا به عنوان کارشناس تحقيق و توسعه يک واحد صنايع غذايي  تصور نمي کنيد انديشه هايي که در واحد  R&D خلق مي کنيد صرفا نوآوري هستند؟

 • آيا ايده هاي شما قابليت و استعداد تبديل به محصول صنعتي را دارند؟

 • آيا مواد اوليه و تکنولوژي هاي وارداتي توان ايجاد محصول نوآورانه  داخلي را دارند؟

 • آيا محصول توليدي مطابق با استانداردهاي صنايع غذايي است يا براي ورود به بازار نياز به تدوين و يا بازنگري استاندارد و توجيه آن نزد سازمانهاي نظارت غذايي وجود دارد؟

 • آيا توليد و عرضه ايده نوآورانه شما توجيه اقتصادي دارد؟

 • آيا به عنوان صاحب  يک واحد توليدي تصور مي کنيد هر آنچه که با برند شما توليد شود به خاطر پيشينه معتبر برند شما ، بازار پذيراي آن خواهد بود؟

 

نوآوري در خلق محصول جديد  را مي توان مهمترين عامل برتري و ثبات  برند هاي صنايع غذايي در بازار رقابت جهاني دانست . اما پاسخ به پرسشهاي بالا بيانگر اين است که داشتن ايده کافي نيست. برنامه هاي اجرايي خاصي بايد براي عرضه نوآورانه به بازار صنعت غذا تدوين و ارايه شود. اغلب اوقات  لازم است ديگر اعضاي سازمان در خصوص شايستگي ايده متقاعد شوند:

 • مسئول کنترل کيفيت  بايد متقاعد شود که محصول جديد  به لحاظ کيفي مشکلي ندارد و در زمان توليد ، توزيع و مصرف  کيفيت مطلوبي داشته و سلامت مصرف کننده را تهديد نمي کند.

 • مسئول فني بايد متقاعد شود که اخذ پروانه ساخت محصول جديد از معاونت غذا و دارو امکان پذير خواهد بود.

 • مديرتوليد و برنامه ريزي متقاعد شود که محصول ارايه شده توان توليد با ماشين آلات موجود را دارد.

 • واحد  خريد و تدارکات  تاييد کند که  توانايي تامين مواد اوليه  و تجهيزات محصول جديد را دارد و چنانچه مواد اوليه و ماشين آلات  اين محصول در داخل  کشور وجود ندارد راهکار لازم براي واردات آن را فراهم مي نمايد.

 • ارزياب ها و پنليست ها ي صنايع غذايي  خواص (ارگانولپتيکي طعم ، بافت و بو) محصول جديد را تاييد نمايند .

 • واحد مالي و حسابداري  توجيهي بودن فرايند توليد محصول ،بازگشت سرمايه و مهمتر از همه قيمت تمام شده واقعي  محصول جديد را براورد نمايد.

 • واحد بازاريابي ارزيابي دقيقي از بازار قبل از ورود  محصول جديد  (در خصوص میزان تمایل مشتریان نسبت به استفاده از محصول جديد ) تهيه کند.

 

 

بنابراين طراحي و توليد يک فراورده غذايي جديد به سيستم عملكرد نويني نياز دارد که تمام فرايندها و منابع انساني واحد توليدي را درگير مي کند. همراه ما باشيد با صفحه نوآوري در صنايع غذايي سايت فوديار تا فرايند خلق محصول جديد تا مرحله ورود به بازار را بهتر اجرا کنيم.

 


 

نظرات کاربران

برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.