چرا برای انتخاب روغن مناسب در محصول دانستن SFC روغن بسیار مهم است؟
چرا برای انتخاب روغن مناسب در محصول دانستن SFC   روغن بسیار مهم است؟
تاریخ انتشار:99/09/04

چرا برای انتخاب روغن مناسب در محصول دانستن SFC روغن بسیار مهم است؟

چرا برای انتخاب روغن مناسب در محصول دانستن SFC   روغن بسیار مهم است؟

یکی از ویژگی چربیها این است که محتوای جامد چربی در درجه حرارتهای بالا و پایین تغییر می کند. SOLID FAT CONTENT یا  SFCدر واقع بیانگر درصد جامد محتوای چربی می باشد.

SFC  توسط دستگاه NMR   (Nuclear Magnet Resonance)   اندازه گیری می شود.

اندازه گیری درصد چربی جامد   (SFC) روش استاندارد برای درک رفتار ذوبی روغن های خوراکی و چربی ها است.  برای انتخاب یک روغن مناسب جهت استفاده در محصول دانستن SFC  روغن مورد نظر بسیار مهم است چون دانستن مشخصات ذوب چربی جهت سازگاری با محصول الزامی است. بنابراین SFC یکی از پارامترهایی است  که باید به دقت کنترل کرد . 

نظرات کاربران

برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.