چرا برخي محصولات مانند سس مايونز در ظروف پت بعد از مدتي بوي خود پلاستيك را مي گيرد؟
تاریخ انتشار:99/09/04

چرا برخي محصولات مانند سس مايونز در ظروف پت بعد از مدتي بوي خود پلاستيك را مي گيرد؟

وجود بوي پلاستيكي در مواد غذايي نظير انواع سس كه در تماس مستقيم با بسته بندي هاي پلاستيكي قرار دارند، مربوط به پديده مهاجرت مي باشد. مهاجرت فرايندي است كه تركيبات شيميايي در مواد بسته بندي درون ماده غذايي منتقل مي شوند در واقع تماس مستقيم بين ماده غذايي و مواد بسته بندي، پتانسيل براي مهاجرت را فراهم مي كند . وقتي محصولات غذايي در تماس مستقيم با بسته بندي قرار مي گيرند ممكن است بين ماده غذايي و بسته بندي اينتراكشن اتفاق افتد. تركيبات بسته بندي جذب ماده غذايي شوند يا با ماده غذايي واكنش دهند. همچنين اين امكان وجود دارد روكش ها و افزودني هاي كه به منظور تسهيل فرايند توليد و استفاده پلاستيك ها بكار گفته شده اند، با غذا اينتراكشن دهد و در نتيجه محصول غذايي بوي پلاستيك به خود بگيرد. به همين خاطر ضروري است تا مواد پلاستيكي و افزودني مرتبط در تماس با مواد غذايي، تأئيد شده باشند بطوريكه آنها هيچ تركيبي را به درون ماده غذايي منتقل نكنند و يا مقدار آنها در محدوده تعيين شده بوسيله استانداردها باشد.

به منظور كاهش پديده مهاجرت در مواد غذايي، نگراني ها بر سطوح پليمر باقيمانده، افزودني هاي پلاستيك ها نظير پلاستي سايزرها و حلال هاي موجود در پليمر كه در تماس مستقيم با ماده غذايي هستند، متمركز شده اند. سطح پليمر پاقيمانده منومرهايي هستند كه در ماده اوليه بسته بندي بدون واكنش باقي مي مانند. اين تركيبات پتانسيل را دارند كه بدرون ماده غذايي منتقل شوند. مطالعات نشان داده كه ميزان مهاجرت بطور گسترده وابسته به دما و ميزان چربي است.

فاكتورهاي موثر بر مهاجرت

1-            حد مهاجرت از مواد بسته بندي در تماس با ماده غذايي

 حد مهاجرت از مواد بسته بندي وابسته به پتانسيل قابل دسترسي مهاجرت كننده ها است كه ميزان آن با طراحي و توليد دقيق پليمر به حداقل مي رسد. نتايج نشان داده است كه پتانسيل مهاجرت تركيبات مختلف از بسته بندي در سيستم هاي چند لايه لامينت شده، افزايش مي يابد. اين بسته بندي هاي كمپلكس بوسيله اجزاي پليمري و غير پليمري ساخته مي شوند.

2- درجه تماس ماده غذايي و بسته بندي

3- زمان تماس

4- درجه حرارت

5- فاكتورهاي داخلي مربوط به غذا اهميت زيادي بر درجه مهاجرت دارند به اينصورت كه يك تركيب كه داراي پتانسيل مهاجرت مي باشد بطور تدريجي به غذا منتقل مي شود تا لحظه ايي كه ميزان آن در غذا و بسته بندي به تعادل مي رسد. اين تعادل به آفينيته تركيبات بسته بندي و غذا بستگي دارد براي مثال درجه مهاجرت متعادل تركيب منومري هيدروفوبيكي مثل استيرن بطور نسبي به محتواي ليپيد ماده غذايي بستگي دارد. در مطالعات، مهاجرت استيرن در پودر كاكائو و فليك هاي شكلات به اثبات رسيده است. بنابراين با در نظر گرفتن تركيب ماده غذايي، امكان پذير است تا مهاجرت را به ماده غذايي به حداقل رساند.

همچنين تحقيقات نشان داده كه تركيبات بسته بندي هيدروفوبيك نظير اليگومرها و آنتي اكسيدان ها تمايل به مهاجرت درون غذاهاي چرب دارند در حاليكه تركيبات آبدوست نظير تركيبات آنتي استاتيك تمايل دارند به غذاهاي با رطوبت بالا مهاجرت كنند.

بنابراين بايد نوع ماده بسته بندي كه در تماس مستقيم با ماده غذايي قرار مي گيرد، تأئيد شده باشد. يكي از مواد بسته بندي كه  براي مواد غذايي و آشاميدني پيشنهاد شده است، پلي پروپيلن است كه يك ماده پلاستيكي بي خطر براي تماس با ماده غذايي است و ماده ترجيحي براي دامنه گسترده اي از مواد غذايي نظير محصولات لبني، شيريني جات، نان، تا غذاهاي آماده كه بسرعت بوسيله حرارت دادن مايكروويو آماده مصرف مي شوند، مناسب مي باشد.

کلمات کلیدی سس مايونز
نظرات کاربران

برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.