نقش لسیتین در تولید پودرهاي آماده چیست؟
تاریخ انتشار:99/09/04

نقش لسیتین در تولید پودرهاي آماده چیست؟

پاسخ:

محبوبیت محصولات آماده در میان مصرف کنندگان طی سالهاي اخیر به علت رنج وسیع آنها و همچنین نتایج بهینه به دست آماده پس از بازسازي این محصولات هر روزه بیشتر و بیشتر میگردد.شیر، قهوه، نوشیدنیهاي کاکائو، دسرها، انواع سوپ و مکملهاي تندرستی همگی نمونههایی از موادغذایی موجود در سوپرمارکتها هستند که جهت مصرف در زندگی مدرن امروزي بسیار مناسباند. علاوه بر محصولات فوق الذکر، رنج وسیعی از افزودنیهاي کاربردي در صنایع غذایی که تحت فرآیند آماده سازي به منظور دستیابی به اثر تکنولوژیکی قرار میگیرند مانند پروتئین ها، پودرآب پنیر، پودر کاکائو، کازئیناتها و بسیاري از مواد دیگر شامل این گروه از مواد غذایی میباشند. این محصولات در فرم پودري بوده که بایستی خوصیات منحصر به فردي داشته باشند که به عنوان راه حلی ساده براي مصرف کنندهاي که امکان استفاده از منابع طبیعی یا اصلی را ندارد مورد مصرف قرار گیرند.


بنابراین، محصولات آماده با استفاده از ترکیبات تکنولوژیکی مانند لسیتین هاي ویژه لاسنور، که نقش کلیدي را در ایجاد خصوصیات منحصر به فرد محصولات آماده ایفا میکند، تولید میگردند:


-   به محض این که پودرهاي کاکائو و یا نوشابه ها و شربتها داخل آب یا شیر ریخته میشود، باید توسط مایع پوشیده شود. این خصوصیت تر شوندگی یا   wettability می گویند.


-   این ذرات خیس شده میبایستی در مایع فرو روند. قابلیت پایین رفتن از سطح توانایی غرق شدن یا sinkability نامیده میشود که به کل پودر اجازه میدهد که پایین برود.


-   لسیتین به طور موثري خاصیت غرق شدن را در مواد پودري بالا میبرد و همچنین خصوصیت پخش شدن ذرات در جهات مختلف را بهبود می بخشد که این امر سبب انحلال پذیري و پخش شوندگی بهتر مواد میگردد.


-   چنانچه نیروي مکانیکی توسط یک قاشق به کارگرفته شود و محلول (یا دیسپرسیون) به دست آید، حفظ آن به طور ثابت و همگن بسیار سخت و مهم است. لسیتین سبب ایجاد پایداري مطلوبی در محلول نیز می گردد.

 


 

نظرات کاربران

برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.