آمار واردات مواد اولیه لبنی در سال 1399 چه میزان بوده است؟(اینفوگرافی)