اکبریه
تاریخ انتشار:02/06/12

اکبریه

- رنگ‌های طبیعی طیف رنگی کاروتنوئیدها شامل:

B-Carotene10%CWS, B-Carotene30%FS,

B-Carotene5%EMK & 1%CWS, Apocarotenal, Lutein,

- پرمیکس و ویتامین‌ها شامل:

Vitamin B Group, Vitamin C (Ascorbic Acid)

Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin K

- هیدروکلوئیدها شامل: پکتین و ژلان

Pectin APC 104, APC 165B, APC 170

Gellaneer ND 103, Gellaneer LAB

- استارتر کالچرها و آنزیم‌های لبنی

- عصاره مخمر و طعم دهنده های طبیعی گوشت و مرغ

boiled & roast

 

 

-فیبرهای خوراکی اینولین جایگزین چربی و شکر شامل:

Inulin- Frutafit IQ

Inulin- Frutafit TEX

Inulin- Frutafit HD

 

 

 

- کنسانتره پودر پروتئین آب پنیر WPC 80I

-كنسانتره ميسلار كازئينات  Promil MCC 85

- كنسانتره پروتئين شير  MPC85

- کلسیم کازئینات

سدیم کازئینات

 

-دی اکسید سیلیکون (آنتی کیک) شامل:

Sipernat 22

Sipernat 50 S

Aerosil 200 F

 

- استبیلایزر انژکتی و تامبلری شامل:

Schinkat P Special C, Tendin 40

– نگهدارنده بر پایه لاکتات سدیم شامل:

Profresh Extra

: -انواع طعم اختصاصی سوسیس و کالباس شامل

Halal Frankfurter, Luncheon, Mortadella

- آنتی اکسیدان: ایزو آسکوربات سدیم:

Sodium iso-ascorbate: Colorfix

- جایگزین روغن بر پایه آلژینات سدیم شامل:

Fatbinder Ultra

 

 

انواع فیبر:

WHEAT FIBER: SANACEL   - فیبرگندم

BAMBOO FIBER: SANACEL - فیبر بامبو

- فیبر جو

 

 

آمینو اسیدها شامل:

L-Histidine

L-Glutamine

 

 

 

- آلژینات سدیم

Ideal Blends Al-100

 

 

- گوارگام

Guar gum Powder

 

 

 

- آگار

- کاراگینان

Agar RA

Kappa KR

نظرات کاربران

برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.